Llun o Ian Fleming

Ian Fleming

Mae Ian Fleming yn byw'n Hampshire ac mae ei fywyd gweithiol wedi cynnwys addysg a hyfforddiant. Tyfodd ei gariad tuag at Gymru a'i ddiddordeb mewn hanes canoloesol Cymreig wedi iddo astudio Hanes ym Mhrifysgol Llambed.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Glyndwr's First Victory

- Ian Fleming
£6.95