Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Kate Bosse-Griffiths

Kate Bosse-Griffiths

Ganed Kate Bosse-Griffiths yn Wittenberg, yr Almaen, lle'r oedd ei thad yn llawfeddyg. Enillodd radd doethor ym mhrifysgol Munchen ond fe'i diswyddwyd o brif amgueddfa Berlin pan ddatgelodd cydweithiwr fod ei mam yn Iddewes. Ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd daeth i Gymru fel priod J. Gwyn Griffiths, ac yn eu cartref wrth droed Moel Cadwgan cymerodd ran allweddol yn sefydlu 'Cylch Cadwgan'. Cyhoeddodd ddwy nofel, Anesmwyth Hoen ac Mae'r Galon wrth y Llyw, yn ogystal â nifer fawr o lyfrau ffeithiol, taith, ac academaidd yn cynnwys Bwlch yn y Llen Haearn a Byd y Dyn Hysbys.

https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4te_Bosse-Griffiths

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Teithiau'r Meddwl

- Kate Bosse-Griffiths
£12.95
£5.95

Byd y Dyn Hysbys

- Kate Bosse-Griffiths
£1.75