Llun o Alan Cash

Alan Cash

Mae Alan Cash wedi bod yn ysgrifennu ffuglennau wyddonol am tua deng mlynedd ar hugain. Wedi treulio'i amser yn gweithio fel cyfreithwr, mae nawr yn dysgu Saesneg fel iaith tramor.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The Xandra Function

- Alan Cash
£8.99

The Janus Effect

- Alan Cash
£6.95