Llun o Carol Williams

Carol Williams

Ganwyd Carol William yng Ngwlad yr Haf a chafodd ei haddysgu yn Ysgol Ramadeg Midsomer Norton, Prifysgol Bryste a Choleg Sant Luc, Caerwysg. Yn 1977 symudodd i Groesoswallt, lle y dechreuodd ddysgu Cymraeg.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dysgu Cymraeg / Venturing into Welsh

- Hilda Hunter, Carol Williams
£5.95