Llun o Meleri Wyn James

Meleri Wyn James

Cafodd Meleri ei magu yn Beulah ac Aber-porth. Fe raddiodd yn y Gymraeg o Goleg Prifysgol Aberystwyth ac astudiodd MA yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae'n ysgrifennu llyfrau i blant ac oedolion ers dros 25 mlynedd. Mae'n mwynhau darllen, coginio, brodwaith a threulio amser gyda theulu a ffrindiau.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Merched y Wawr

- Meleri Wyn James
£9.95

Sgymraeg

- Meleri Wyn James
£4.95

Diwrnod Da o Waith

- Meleri Wyn James
£4.95
19-21 o 21 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf