Derec Willliams

Yn wreiddiol o Sir Fon, ymgartrefodd Derec Williams ger Y Bala. Roedd yn athro mathemateg a ddysgodd yn Llanidloes ac yn Ysgol y Berwyn, Bala. Sefydlodd, ar y cyd gyda Linda Gittins a Penri Roberts, Cwmni Theatr Maldwyn ym 1981 a'n hwyrach Ysgol Gerdd i Ieuenctid Maldwyn. Bu farw Derec Williams yn 2014.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£8.95
£8.95