Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Dylan Rowlands

Dylan Rowlands

Mae Dylan a Llinos Rowlands wedi rhedeg bwyty Dylanwad Da yn Nolgellau ers dros 25 mlynedd ac mae wedi ei gynnwys yn The Good Food Guide bob blwyddyn er 1990. Yn ystod y gaeaf mae Dylan yn mynd ar deithiau dros Ewrop i ddod o hyd i winoedd newydd a diddorol. Mae hefyd wedi bod yn flaenllaw yn sefydlu rhwydwaith at Twitter ar gyfer busnesau Cymreig – Yr Awr Gymraeg – ac mae'n westai cyson ar Prynhawn Da, S4C fel arbenigwr gwin.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Bwyd a Gwin Dylanwad Da

- Dylan Rowlands, Llinos Rowlands
£14.95

Rarebit & Rioja: Recipes and wine tales from Wales

- Dylan Rowlands, Llinos Rowlands
£14.99