Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Amanda Reid

Cafodd Amanda Reid ei magu yn Seland Newydd, gan symud i Ewrop wedi iddi adael yr ysgol. Fe dreuliodd bum mlynedd ar hugain yn Iwerddon, a magu ei phlant yno trwy gyfrwng y Wyddeleg. Erbyn hyn mae'n gweithio yn y sector iechyd cyhoeddus yng Nghymru ac yn byw yn y Borth, Ceredigion.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£9.95