Matthew Tucker

Ganed Matthew Tucker yng Nghaerffili, a mae Matthew wedi cynrychioli Pontypridd, Newbridge, Y Coed Duon a Chasnewydd fel chwaraewr rygbi yn led-broffesiynol. Erbyn hyn mae'n gweithio fel hyfforddwr-chwaraewr i Glwb Rygbi Penallta. Ei uchelgais yw i Benallta cyrraedd y Gyngrhair Gyntaf a bod yn rhan o bob trip rygbi a drefnwyd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Rugby Trip Stories

- David Jandrell, Matthew Tucker
£3.95