Dafydd Llewelyn

Magwyd Dafydd Llewelyn yn Abergele ac addysgwyd yn Ysgol Gynradd Glan Morfa ac ysgolion uwchradd Glan Clwyd a’r Creuddyn cyn mynd ymlaen i’r Brifysgol ym Mangor. Enillodd rai o brif wobrau eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio i’r BBC.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Hi yw fy ffrind: Codi'r Llenni

- Dafydd Llewelyn, Lowri Cynan
£5.95

Dawn Deud

- Dafydd Llewelyn
£2.95