Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Robin Llwyd ab Owain

Robin Llwyd ab Owain

Ers 1991 mae Robin wedi gwrthod cyfweliadau am ei waith fel bardd a'i waith dyddiol gyda phob sianel radio a theledu oherwydd: 'mae nhw'n rhy Americanaidd, yn rhy Saesnigaidd ac yn gwbwl annigonol. Does dim angen S4C a Radio Cymru arnom bellach; mae pob bardd a llenor yn sianel ynddo'i hun, yn gyhoeddwr ynddo'i hun drwy gyfrwng y we.'

https://cy.wikipedia.org/wiki/Robin_Llwyd_ab_Owain

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Byw Fyddi Nant Gwrtheyrn

- Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain
£3.00

Cân Mandela (Bb fwyaf / B flat)

- Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain
£3.00

Cân Mandela (D fwyaf / D major)

- Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain
£3.00
£6.95

Iarlles y Ffynnon

- Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain
£6.95

Ceidwad y Gannwyll

- Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain
£5.95