Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Manon Eames

Manon Eames

Ganwyd Manon ym Mangor ond mae bellach wedi ymgartrefu yn Abertawe. Fe raddiodd o Brifysgol Manceinion yn 1980 a'n dilyn hynny fe ddychwelodd i Gymru gan weithio fel actores gyda chwmnïau Bag and Baggage, Hwyl a Fflag. Roedd yn un o sylfaenwyr Theatr Gorllewin Morgannwg gan deithio Cymru gydag amryw o gynyrchiadau yn cynnwys Jeremeia Jones, Vanessa Drws Nesa, Para 'Mlaen, Dawns y Dodo, Clustiau Mawr Moch Bach. Fe gyfieithodd stori When the Wind Blows gan Raymond Briggs (A'r Gwynt i'r drws bob Bore) a Shirley Valentine (Willy Russell) a chyd-ysgrifennodd gydag aelodau eraill y cwmni'r cyfresi Tocyn Diwrnod i HTV Cymru Wales ac Atodiad Lliw i BBC Radio Cymru.[2]

http://manoneames.net/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The House That Jack Built

- Manon Eames, Ioan Hefin, Mary Price Jenkins
£4.95