Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Elliw Gwawr

Elliw Gwawr

Daw Elliw Gwawr o Ddolgellau'n wreiddiol, a dechreuodd goginio gartref gyda'i mam a'i nain. Ar ôl graddio symudodd i Gaerdydd, lle bu'n gweithio i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac fel gohebydd gwleidyddol i'r BBC ar raglenni "CF99" a "Dau o'r Bae". Mae hi bellach yn ohebydd gwleidyddol yn San Steffan. Ym mis Chwefror 2011 cychwynnodd ysgrifennu ei blog poblogaidd, www.panedachacen.wordpress.com, y blog Cymraeg cyntaf am bobi.

www.panedachacen.wordpress.com

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Blasus

- Elliw Gwawr
£14.99

Pobi

- Elliw Gwawr
£14.95

Paned a Chacen

- Elliw Gwawr
£14.95