Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Eirian Jones

Eirian Jones

Magwyd Eirian Jones ar y Mynydd Bach yng Ngheredigion. Wedi gyrfa fel athrawes yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys cyfnod fel pennaeth ysgol gynradd, mae bellach yn gweithio fel golygydd llyfrau Saesneg. Mae hi hefyd yn gyn-ddyfarnwraig tenis ryngwladol ac yn deithwraig o fri!

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Y Gymraes o Ganaan

- Eirian Jones
£9.95

The Welsh Lady from Canaan

- Eirian Jones
£9.95

The War of the Little Englishman

- Eirian Jones
£6.99