Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Herbert Hughes

Herbert Hughes

Gweinidog gyda'r Annibynwyr yw Herbert Hughes, a chyn-brif ddarlithydd mewn Astudiaethau Crefydd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae bellach wedi ymddeol i olwg y Bannau yn Llanddew, ger Aberhonddu. Cyhoeddwyd nifer o lyfrau o'i waith, yn cynnwys ei gyfrol, 'Mae'n ddiwedd byd yma...'. Mynydd Epynt a'r Troad Allan yn 1940.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cymru Evan Jones – Detholiad o Bapurau Evan Jones, Ty'n-y-Pant, Llanwrtyd

- Herbert Hughes
£16.99 £6.00

Harris - Gŵr Duw â Thraed o Glai

- Herbert Hughes
£9.99

Diary of a Soul

- Pennar Davies, BBC
(Cyfieithu: Herbert Hughes)
£9.95