Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Owain Llyr

Owain Llyr

Daw Owain Llŷr o Donyrefail ger Pontypridd yn wreiddiol ond symudodd i Drefach Felindre yn Sir Gar pan oedd yn dair blwydd oed. Ers graddio mewn Ffotograffiaeth, Ffilm a Delweddau o Brifysgol Napier yng Nghaeredin, bu'n gweithio'n bennaf fel cyfarwyddwr teledu. Enillodd ei ffilm "La Casa di Dio", sy'n olrhain hanes eglwys yng Ngheredigion a adeiladwyd gan garcharorion rhyfel Eidalaidd adeg yr Ail Ryfel Byd, wobr Dogfen Orau Ewrop yng Ngwyl Ffilm Ryngwladol Iwerddon 2010 a Dofgen Orau'r DU yng Ngwyl Ffilm Bae Abertawe 2010.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Bois y Loris

- Owain Llyr
£9.95

Hadau Ceredigion (cc/hb)

- Owain Llyr
£24.99

Hadau Ceredigion (cm/pb)

- Owain Llyr
£14.99