Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Ganed Dr Jonathan Phillip Hicks ym Marri, a mae nawr yn byw yna gyda'i deulu. Astudiodd Saesneg ac Hanes ym Mhrifysgol a dechreuodd ei yrfa fel artho Saesneg. Erbyn hyn mae'n Brifathro Ysgol Gyfun St Cyres ym Mhenarth. "I have always loved telling stories and entertaining people. Some of my favourite authors are crime writers and after spending several years researching into the Great War I was able to write a novel that I hope you will enjoy reading as much as I enjoyed writing." Mae Jonathan yn adnabyddus am ei ddiddordeb mewn hanes milwrol. Mae ei waith wedi'i gyhoeddi yng nghylchgronnau megis 'Soldiers of the Queen', 'Stand To!', 'The Great War Magazine' a 'Britain at War'. Mae hefyd yn ysgrifennu yn gyson i'r wasg lleol ac yn darlithio dwy waith y mis ar hanes milwrol ledled De Cymru. Mae Jonathan yn falch iawn bod rhestr anrhydedd Barri nawr yn cynnwys 73 enw ychwanegol yn sgil i'w ymchwil manwl. Mae Barri hefyd wedi mwynhau tri arddangosfa milwrol mawr a drefnwyd gan Jonathan. Enillodd y Western Front Association Shield (Cangen De Cymru) am ei ymchwil i'r llyfr 'Barry and the Great War'. Mae Jonathan hefyd wedi ennill y brif wobr gan Gymdeithas Milwrol Fictorianaidd am ddarn o'i lyfr 'A Solemn Mockery' sydd yn edrych ar chwedlau o'r Rhyfel Eingl-Zulu.

http://www.jonathanhicks.co.uk/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Valour Beyond Measure

- Jonathan Hicks
£12.99

Wales and the First Air War 1914-1918

- Jonathan Hicks
£12.99

The Welsh at Passchendaele – 1917

- Jonathan Hicks
£14.99

The Welsh at Mametz Wood

- Jonathan Hicks
£12.99

Demons Walk Among Us

- Jonathan Hicks
£8.95

The Dead of Mametz

- Jonathan Hicks
£8.95