Hefin Mathias

Cyn-brifathro Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yw Hefin Mathias. Bu'n dysgu Hanes yn ysgolion Cymraeg Rhydfelen, Llanhari a Chwm Rhymni a bu'n aelod o UCAC ar hyd ei yrfa.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Hanes UCAC 1990-2010

- Hefin Mathias
£7.95