Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Lisa Jones

Lisa Jones

Mae Lisa Jones yn ieithydd gymhysol sydd wedi dysgu cyrsiau Saesneg wedi'u teilwra i bobl busnes o dramor i Canning. Dechreuodd ddysgu Cymraeg ar ôl symud i Gymru. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Morgannwg a dysgu Cymraeg yng Ngholeg Gwent, dechreuodd ddylunio a rhedeg dosbarthiadau Cymraeg wedi'u teilwra i rieni prysur, er mwyn codi arian dros ysgol Gymraeg ei phlant, sef Ysgol y Bannau. Mae'n byw yn Llanddew, Aberhonddu gyda'u theulu.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Welsh for Parents - A Learner's Handbook

- Lisa Jones
£9.95

Welsh for Parents

- Lisa Jones
£19.95