Byron Hughes

Mae Byron Hughes yn gyn-chwaraewr pêl-droed Rhyngwladol Cymraeg ac yn athro wedi ymddeol. Gwnaeth Byron hefyd cynrychioli Cymru yn chwarae criced. Mae e wedi bod yn chwaraewr ac aelod byth-bresennol i Glwb Criced Llanidloes am dros pedwar degawd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The Daffodils who played in Whites

- Byron Hughes, Lyn Meredith
£6.95