Llun o Sioned Puw Rowlands

Sioned Puw Rowlands

Graddiodd Dr Sioned Puw Rowlands mewn Athroniaeth a Ieithoedd Modern o Goleg Newydd, Rhydychen ac mae ganddi M.St. mewn Astudiaethau Slafonig a D.Phil. mewn Llenyddiaeth Gymharol o Goleg St. Antony, Rhydychen. Bu Sioned yn gweithio fel Swyddog Datblygu Cyfieithu Llenyddiaeth i Gyngor Celfyddydau Cymru, cyn symyd i Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant ym Mrifysgol Aberystwyth.

http://www.botwm-y-byd.org/cyfranwyr/dr-sioned-puw-rowlands

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Byd y Nofelydd

- Sioned Puw Rowlands
£8.95 £2.00