Llun o Derek Brockway

Derek Brockway

Ganed Derek Brockway yn y Bari, a mae wedi ymddiddori yn y tywydd ers iddo fod yn fachgen. Gweithiodd yn y Met Office am 20 mlynyedd a daeth yn ragolygwr tywydd ar gyfer BBC Wales yn 1997. Dros y blynyddoedd mae Derek wedi cyflwyno nifer o raglenni radio a theledu gan gynnwys Derek's Welsh Weather a Weatherman Walking. Yn ei amser rhydd mae'n mwynhau cerdded, squash, sgio a dysgu Cymraeg.

http://www.derektheweatherman.co.uk/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Great Welsh Walks

- Derek Brockway, Martin Aaron
£9.95

More Weatherman Walks

- Derek Brockway, Julian Carey
£9.95

Weatherman Walking

- Derek Brockway, Julian Carey
£7.95