Llun o Rhidian Jones

Rhidian Jones

Arbeniga Rhidian Jones ym maes cyfraith Eglwys ac mae hefyd yn ysgrifennu penillion Cristnogaidd. Mae wedi bod yn ficer i Eglwys Cymru a hefyd yn is-warden canolfan Cristion ysbrydol Rhydychen. Dychwelodd yn ddiweddar i fyw yn Aberaeron.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Seasons in the Son

- Rhidian Jones
£5.95