Llun o Roy Tomkinson

Roy Tomkinson

Ganwyd Roy Tomkinson yn yr 1950au i deulu mwyngloddio yn Nyffryn y Rhondda. Chwaraeodd y pwll ran bwysig yn ei fywyd cynnar. Roedd yr awyrgylch yn llym er yn gyfeillgar a gwnaeth ei brofiadau cynnar helpu ffurfio ei gredoau a'i werthoedd sydd dal ganddo hyd heddiw. Treulia'r rhan fwyaf o'i amser yn ysgrifennu wedi iddo fod ym myd busnes am flynyddoedd. Mae'n frwdfrydig iawn am diwylliant Cymreig ac fe lwydda i ddangos llawer o ddigwyddiadau ei blentyndod yng Nghwmparc cyn i gaead y pwll newid ei fywyd am byth.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Of Boys, Men and Mountains - Life in the Rhondda

- Roy Tomkinson
£6.95