Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Huw Owen

Huw Owen

Yn frodor o Cross Hands, Sir Gâr, bu Dr Owen yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a Chaerdydd yn ystod ei yrfa. Hyd ei ymddeoliad ef oedd Ceidwad Darluniau a Mapiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'n weithgar gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn aelod o bwyllgor gwaith CAPEL, a Bwrdd Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cofio Tomos: Teyrngedau ac Erthyglau Tomos Owen

- D. Huw Owen
(Gol.: Huw Owen)
£9.95

Capeli Cymru

- Huw Owen
£14.95

Hanes Cymoedd y Gwendraeth/History of the Gwendraeth Valleys

- Huw Owen
£5.95