Llun o John Evans

John Evans

Brodor o Lanelwy yw John Evans a chanddo radd BSc mewn peirianneg a BA mewn seicoleg. Bu'n chwarae'r gitâr ac yn rhoi gwersi ar yr offeryn ers dros deg mlynedd ar hugain. Mae hefyd yn chwarae'r ffidil.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Y Gitar - Tiwtor Cyflawn

- John Evans
£8.95