Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Gwen Lasarus

Cymhwysodd Gwen Lasarus fel athrawes ond mae wedi bod yn actores ers dros 20 mlynedd. Yn dod o Lanfairpwll, Sir Fôn, aeth i Ysgol David Hughes. Darllen, nofio, yoga, coginio, beicio a cherdded yw ei diddordebau pennaf. Ei dylanwadau cynharaf oedd Enid Blyton ac yna Kate Roberts, John Gwilym Jones, Siôn Eirian ac yn fwy diweddar Frank McCourt, Helen Fielding a M. Scott Peck.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Llanast

- Gwen Lasarus
£2.95

Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flêr

- Gwen Lasarus
£4.95

Sgribls Hogan Flêr

- Gwen Lasarus
£3.95

Snogs a Sgribls Hogan Flêr

- Gwen Lasarus
£3.95