Nia Wyn Williams

Brodor o Flaenau Ffestiniog yw Nia Wyn Williams. Buodd yn uwch-ddarlithydd yn Adran Addysg Gorfforol Y Coleg Normal, Bangor. Mae ganddi ddiddordeb ym mhob agwedd oar addysg gorfforol, yn enwedig hoci, dawns greadigol, cadw'n heini, dawnsio gwerin, badminton, ac wrth gwrs, tenis.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dewch i Chwarae Tenis

- Nia Wyn Williams
£3.45