Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Harri Webb

Harri Webb

Disgrifiodd Harri Webb ei hun fel 'bardd ag un thema, un rhag galwedigaeth' gyda'i waith yn 'anedifeiriol genedlaetholaidd'. Ychydig o bobl sydd wedi ysgrifennu am Gymru mewn arddull mor ddwys, pwyllog ac angerddol; ychydig sydd wedi ysgrifennu gydag amrywiad mor eang o ran ymdriniaeth, genre, arddull, na Harri Webb. Fel bardd, newyddiadurwr toreithiog, siaradwr cyhoeddus, Gweriniaethwr Cymraeg, ysgrifwr, ysgrifennwr sgriptiau a phamffledwr, mae wedi ffocysu ei sylw ar ogoniant, manylion a chyflwr ei genedl.(Brian Morris) Bu farw Harri Webb yn 1994.

http://cy.wikipedia.org/wiki/Harri_Webb

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Looking Up England's Arsehole

- Harri Webb
£5.95

No Half-Way House

- Harri Webb
£9.95