Geraint Thomas

Ganwyd Geraint Thomas yng Nghorris, ond symudodd ei deulu i Ystalyfera pan oedd yn ifanc. Wedi cyfnodau o ddysgu yn ysgolion cynradd Aberdyfi a Phenparcau, fe'i penodwyd yn brifathro Ysgol Myfenydd, Llanrhystud yn 1974. Penodwyd ef yn brifathro Ysgol Talybont yn 1978 ac yn brifathro Llwyn yr Eos yn 1989. Bu'n weithgar gyda'r Urdd dros y blynyddoedd gan hyfforddi corau a phartion yn llwyddiannus mewn Eisteddfodau Cenedlaethol. Mae canu, cerddoriaeth drama a chwaraeon yn ogystal a byd addysg yn rhan bwysig o'i fywyd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£25.00 (Allan o Brint Dros Dro)