Pam Thomas

Ganwyd a magwyd yr awdur yng Ngheredigion. Bu'n dysgu am gyfnod yn ne Cymru ac yna bu'n athrawes fro yng Ngwynedd yn gweithio ym Mhlas Glynllifon.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Bwgi-drwg a'r Briodas

- Pam Thomas
£3.95

Mamarswpial

- Pam Thomas
£3.95

Dyfal Donc Endaf!

- Pam Thomas
£2.95

Trwbl Dwbl Ddwywaith

- Pam Thomas
£2.95