Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Sarah Symons

Sarah Symons

Ganwyd Sarah Symons yn Ystradgynlais yn Nyffryn Abertawe, ond fe'i magwyd yn yr Amwythig lle ddechreuodd ei gyrfa fel ysgrifenyddes. Wedi i'w theulu symud i'r De cafodd yrfa amrywiol yn Llundain, yn gweithio i'r BBC, Cwmni Olew Americanaidd a GEC. Dychwelodd i Ystradgynlais ar gyfer ei hymddeoliad a chymrodd ddiddordeb mawr yn ogofâu Dan yr Ogof. Mae nawr yn byw yn Abertawe.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

The Wonders of Dan yr Ogof

- Sarah Symons
£6.95