Morfudd Strange

Brodor o ardal Pen-y-Cefn, Llansannan yw Morfudd Strange. Bu'n athrawes mewn ysgolion cynradd ar hyd a lled Cymru. Mae hi wedi ysgrifennu oddeutu 60 o lyfrau, rhai yn addasiadau ac eraill yn straeon gwreiddiol i blant.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cribin Crwban

- Morfudd Strange
£1.95

Moc y Mochyn Cwta

- Morfudd Strange
£1.95

Pip ac Euryn, y Pysgod Aur

- Morfudd Strange
£1.95