Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Geraint Roberts

Geraint Roberts

Yn frodor o Ystradgynlais o Ddyffryn Tawe, astudiodd Geraint Roberts hanes ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar ôl dysgu am rhai blynyddoedd, ei swydd bresennol yw Cydlynydd Menter Brycheiniog, sy'n ceisio hybu'r iaith Gymraeg yn Ne Powys. Mae'n mwynhau darllen a chwarae rygbi - chwaraea safle'r bachwr i Ystradgynlais weithiau.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Welsh Castles

- Geraint Roberts
£3.95