Justin Rees

Justin Rees yw'r prif gogydd Clwb Golff y Grove, Porthcawl. Wedi'i eni ym Maesteg, mudodd ei deulu i Seland Newydd yn yr 1970au a dychwelyd yn ddiweddarach i Faesteg. Ar ôl gorffen ysgol, fe hyfforddodd fel cogydd mewn gwestai a bwytai drwy De a Chanolbarth Cymru, ac fe weithiodd tramor am ychydig flynyddoedd. Fel cogydd, mae'n cael ei ddylanwadu gan ddulliau coginio traddodiadol a syniadau arloesol.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Welsh Cheese Recipes

- Justin Rees
£3.95