Llun o Dennis Needham

Dennis Needham

Ganed Dennis Needham yn Swydd Efrog. Gweithiodd fel newyddiadurwr llawn amser, a threulio'i amser hamdden yn cerdded ac archwilio'r rhwydwaith canaliau. Mae hefyd wedi cyfrannu darnau ar gefn gwlad, a theithio yn y DU, Ewrop a Gogledd America i ystod eang o gylchgronnau a phapurau newydd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Welsh Canals: Then and Now

- Dennis Needham
£6.95