Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Ceridwen Lloyd-Morgan

Magwyd yn Nhregarth ger Bangor ac astudiodd ym mhrifysgolion Rhydychen, Poiters a Chymru. Gweithiodd fel curadwr llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1981 a ddaeth yn Bennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru nes iddi ymddeol yn2006l. Mae hi'n byw yn Llanafan, Ceredigion.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Delweddau o'r Ymylon

- Mary Lloyd Jones, Ceridwen Lloyd-Morgan
£24.95 £15.00

Tryweryn: Claudia Williams

- Ceridwen Lloyd-Morgan
£14.95