Ceridwen Lloyd Morgan

Magwyd yn Nhregarth ger Bangor ac astudiodd ym mhrifysgolion Rhydychen, Poiters a Chymru. Gweithiodd fel curadwr llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1981 a ddaeth yn Bennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru nes iddi ymddeol yn2006l. Mae hi'n byw yn Llanafan, Ceredigion.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£24.95 £5.00