Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Iwan Llwyd

Iwan Llwyd

Enillodd Iwan Llwyd Goron Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni 1990 am ei gasgliad 'Gwreichion', ac enillodd ei gyfrol Dan Ddylanwad Wobr Llyfr y Flwyddyn Cyngor y Celfyddydau yn 1997. Roedd yn aelod o griw o feirdd a chantorion, yn cynnwys Geiraint Lovegreen, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys a Meirion MacIntyre Huws fu'n perfformio'u gwaith ar draws Cymru, a bu'n chwarae'n rheolaidd gyda grwpiau Steve Eaves a Rhai Pobl a Geraint Lovegreen a'r Enw Da. Cyhoeddodd y gyfrol Rhyw Deid yn Dod Miwn ar y cyd ag Aled Rhys Huws yn 2008. Bu'n teithio a darllen ei waith yn Lloegr, Canada, Iwerddon, Gwlad Pwyl a ledled cyfandiroedd America. Bu farw yn 2010.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Rhyw Deid yn Dod Miwn

- Iwan Llwyd
£19.99