Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Gareth Parry Jones

Mae Gareth Parry Jones yn enedigol o Aberdaron, ac yn fab y mans. Bu'n ddisgybl yn Ysgol Botwnnog cyn symud i astudio Meddygaeth yng Ngholeg Meddygol Lerpwl. Treuliodd 32 mlynedd fel Meddyg Teulu yng Nghaernarfon cyn ymddeol. Bu'n ymwneud ag addysg feddygol am flynyddoedd. Mae'n gyn-Lywydd y Gymdeithas Feddygol, ac yn aelod o Orsedd y Beirdd. Mae'n briod â Nia, yn dad i Deian ac Iwan, ac yn daid i Efa Glyn a Caio.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

James a Nikolai - Teithiau Bywyd Dau Gapten

- Gareth Parry Jones
£9.99