Llun o Pryderi Llwyd Jones

Pryderi Llwyd Jones

Y mae'r awdur yn Weinidog gyda'r Eglwys Bresbyteraidd ar Gapel Morfa, Aberystwyth ers 1989. Yn ychwanegol at ei waith bugeiliol bu'n cyfrannu'n gyson i "Munud i Feddwl" a "Dweud ei Ddweud" ar Radio Cymru dros nifer o flynyddoedd. Fe'i magwyd ym mhentref y Ffor ar y ffîn rhwng Llŷn ac Eifionydd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ffiniau ac Arfordir Ffydd

- Pryderi Llwyd Jones
£3.95

Iesu'r Iddew a Chymru 2000

- Pryderi Llwyd Jones
£6.95