Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Philip Wyn Jones

Brodor o Ferthyr Tydful yw Philip Wyn Jones. Wedi cyfnod fel athro yn ysgolion Brynrefail, Friars a Maes Garmon, ymunodd â staff Cyd-bwyllgor Addysg Cymru lle bu'n olygydd llyfrau plant. Bellach mae'n olygydd ffilmiau, yn cadw mewn cysylltiad arbennig â Chanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ffilmiau Cymraeg Enwog

- Philip Wyn Jones
£3.95