J R Jones

Roedd J R Jones yn fardd, yn adroddwr, yn feirniad ac yn arweinydd adnabyddus. Ennillodd dros 40 o gadeiriau yn ystod ei yrfa a datblygodd i fod yn un o arweinwyr huotlaf llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu farw J R Jones yni 2002.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Atgof a Cherdd

- J R Jones
£5.95