Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Iwan Arfon Jones

Ganwyd yr awdur yng Nghoed Poeth ger Wrecsam ond ym Mlaenau Ffestiniog a Dolgellau y treuliodd flynyddoedd cynnar ei fywyd. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Tywyn ac yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Bu'n ddarlithydd yn astudiaethau'r amgylchedd ac astudiaethau maes ac yn hyfforddwr gweithgareddau awyr agored.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Enwau Eryri / Place-Names in Snowdonia

- Iwan Arfon Jones
£7.95