Eifion Lloyd Jones

Cafodd yr awdur ei eni yn Felinfach a'i fagu ym Mhorthmadog. Bu'n gweithio i HTV am dros 20 mlynedd fel prif gynhyrchydd telediadau allanol o eisteddfodau a gwyliau Cymru. Bu’n gweithio fel uwchddarlithydd yn Adran Gyfathrebu y Coleg Normal, Bangor ac yn ymgeisydd seneddol Plaid Cymru

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£3.95

Blas yr Afal

- Eifion Lloyd Jones
£3.95