Beti Jones

O Frynaman y daw Beti Jones yn wreiddiol. Fel myfyriwr hyn graddiodd mewn Llyfrgellyddiaeth a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Un o'i diddordebau pennaf yw teithio dramor.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Etholiadau'r Ganrif / Welsh Elections

- Beti Jones
£12.50