Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Hywel Harries

Roedd Hywel Harries yn athro celf. Astudiodd yn Ysgol Gelf Llanelli cyn ymuno gyda'r Awyrlu Brenhinol ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Ar ol gadael y Awyrlu Frenhinol, astudiodd yng Ngholeg Technegol Caerdydd. Yng nghyd a'i yrfa dysgu, roedd yn artist ar liwt ei hunan, ac yn cael boddhad mewn darlunio, paentio a chartwnio ar gyfer cylchgronnau a phapurau newydd megis y Cambrian News, Y Goleuad, Cristion a'r Faner. Sefydlodd Cymdeithas Celf Ceredigion yn 1963 a bu'n ddirprwy lywydd o Academi Frenhinol y Cambria, Cadeirydd'r Pwyllgor Celf a Chrefft i'r Cyngor Eisteddfod Genedlaethol a Chadeirydd Ffedaratiwn Grwpiau Celf Gogledd Cymru Bu farw Hywel Harries yn 1990.

http://yba.llgc.org.uk/en/s8-HARR-HYW-1921.html

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cymru'r Cynfas / Wales on Canvas

- Hywel Harries
£9.50 £4.00