J Gillman Gwynne

Yn wreiddiol o Ddenmarc mae'r awdures wedi sefydlu'i hun ar fferm 115 erw ar fynydd Cymreig. Gyda'i chefndir mewn rheoli busnesau bychan a dysgu, mae nawr yn cysegru'i hun i gynorthwyo mentrwyr a busnesau o dan fygythiad neu fregus i lwyddo drwy ei hysgrifennu a'i areithiau cymelliadol.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Clare's Dream

- J Gillman Gwynne
£5.95