Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Mary Annes Payne

Mary Annes Payne

Mae Mary Annes Payne yn enedigol o Frynsiencyn ac yn gynddisgybl Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Graddiodd gydag anrhydedd o Goleg Normal Bangor mewn Addysg a Llenyddiaeth Saesneg. Bu'n athrawes mewn ysgol gynradd yng Nghaergybi cyn symud i'r Alban a gweithio fel tiwtor Saesneg ail iaith i ffoaduriaid o Fietnam ac yna i blentyn o Nigeria. Wedi dychwelyd i Gymru bu'n athrawes dros dro mewn ysgolion yn Sir Drefaldwyn ac Ynys M�n. Hyfforddodd fel athrawes ddyslecsia a threuliodd gyfnodau'n dysgu plant ag anghenion arbennig cyn mynd ati o ddifri i ysgrifennu. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Hogyn Syrcas gyda Gwasg Gomer yn 2003 ac fe ddaeth yn agos at ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Tyddewi yn 2002. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau, 2007 gyda'i nofel, Rhodd Mam. Mae'n briod � Gareth ac mae eu plant, Emyr ac Olwen, yn eu harddegau.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Rhodd Mam (Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007)

- Mary Annes Payne
£6.99