Llun o Barbara Frost

Barbara Frost

Mae Barbara a'i gwr Dave yn byw ar fferm fechan ger Llanrhystud. Am bron i 30 mlynedd maent wedi tyfu amrywiaeth helaeth o lysiau a salad, a'u werthu yn ei siop bwyd organig - un o'r rhai cyntaf yn y wlad.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Welsh Organic Recipies

- Dave Frost, Barbara Frost
£3.95

Welsh Salad Days

- Dave Frost, Barbara Frost
£8.95