Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Nicholas Evans

Ganed Nicholas Evans yn Aberdar, yn Nyffryn Cynon. Dechreuodd weithio fel glowr pan yn 13 oed, ond ar ol marwolaeth ei dad o ddamwain yng Nglofa Fforchaman tair mlynedd yn ddiweddarach, fe aeth i weithio ar y trenau. Daeth i weithio fel gyrrwr trenau gyda Great Western Railway, yng nghlwm a'r diwydiant glo yn Nyffryn Cynon. Dechreuodd tynnu luniau tra yn yr ysgol, ond methodd weithio ar ei dalent oherwydd diffyg arian i dalu am nwyddau. Dechreuodd dynnu lun o ddifri eto ar ol ymddeol. Dechreuodd drwy beintio gyda'u ddwylo a gyda clytiau a darnau sgwar o blanc a fyddai'n prynu yn siopau lleol. Roedd pynciau Evans yn adlywyrchu ei ddau brif diddordeb, sef mwyngloddio glo a'i gred Cristnogaeth. Roedd yn wahanol i nifer o'u gyd-arlunwyr drwy portreadu'r mwyngloddwyr yn dioddef yn hytrach na fel arwyr. Mae nifer helaeth o'u luniau yn du a gwyn neu gyda llwyd tywyll a glas tywyll. Roedd yn cael ei adnabod fel Nick Evans yn y byd celf, gan mai dyma sut yr oedd yn arwyddo'i luniau. Bu farw Nick Evans yn 2004.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Delwau Duon / Symphonies in Black

- Nicholas Evans, Rhoda Evans
£9.95